top of page

MODERN TIMES NEWS

 

 

【MODERN TIMES TRAVEL GUIDE 05・#放假忙過開工-日誌2023年3月24日】


(呢度就嚟變咗飲食Page 🤣) 今日約咗@tasselshongkong Victor兄食晏,今日唔去一樂挑機,Victor兄提議去瑞士,原來上一次同佢去瑞士已經講緊八至十年前。識咗十幾年,永遠有無限能量,帶動大家向上,益友就係呢啲 👍🏻 今日傾傾吓又諗咗啲嘢出嚟玩,搞到我而家超級期待。呢個時勢正係需要互相支持,感激 🙏🏻


TASSELS Hong Kong Shop B64-65 B1/F, The Landmark, Central, Hong Kong.


Comments


Archive

Follow Us

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • Pinterest Social Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Black Instagram Icon
bottom of page